Dokumenty na stiahnutie

enviTrans, s.r.o.
Lieskovec 835/112
018 41 Dubnica nad Váhom

Mob.:
dispečing
+421(0)911 770 332

E-mail:
dispecing@envitrans.sk

Copyright © 2016 envitrans.sk. Všetky práva vyhradené.

Kontakt

Zber, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov

Výkup
druhotných surovín

Preprava
v zmysle ADR

Čistenie odlučovačov ropných
látok, lapačov tukov a nádrží

Demolačné
práce

Legislatíva

Analýzy
odpadov

Dokumenty
na stiahnutie

Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom a prepravu v okrese Ilava

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov do zariadenia na zber odpadov z celého územie SR

suhlas_na_prepravu_krajske_do_2026.pdf suhlas_na_prepravu_krajske_do_2026_pravoplatnost.pdf
Komplexné environmentálne služby
enviTrans, s.r.o. Dubnica nad Váhom