Scroll to top

Priemyselné čistenie nádrží a priestorov

 technologických celkov, ktoré si vyžadujú periodickú údržbu a kontrolu (odlučovače olejov, ČOV, zásobníky, technologické celky, sklady palív a surovín)

 kontrola technického stavu s vypracovaním technickej správy

 kontrola tesnosti v zmysle normy STN

 analýza odpadu vrátane odberu vzoriek v zmysle platných predpisov

Čistenie nádrží

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.