Scroll to top

KTO SME

Firma enviTrans je úspešne rozvíjajúca sa spoločnosť poskytujúca komplexné ekologické služby od roku 2005. Činnosť spoločnosti enviTrans je zameraná predovšetkým na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. Sídlo spoločnosti je v Dubnici nad Váhom. Pôsobnosť spoločnosti je po celom území Slovenskej republiky. Spoločnosť spolupracuje so špičkovými odborníkmi a organizáciami z oblasti ekológie a chémie.

ČO PONÚKAME

 Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

 Výkup druhotných surovín

 Preprava v zmysle ADR

 Čistenie odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a nádrží

 Demolačné práce

 Analýzy odpadov