Scroll to top

Analýza odpadov

Zabezpečíme v rámci spolupráce s akreditovanými laboratóriami nasledujúce činnosti:

Odber vzoriek priamo v mieste vzniku.

Analýzy odpadov – údaje o chemickom zložení, fyzikálnych, mikrobiologických, biologických a toxikologických vlastnostiach vzoriek pevných a kvapalných odpadov rôzneho druhu a pôvodu podľa požiadaviek legislatívy odpadového hospodárstva.

Návrhy spracovania chemických a priemyselných odpadov.

Analýza odpadov

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.