Scroll to top

Preprava odpadov ADR

Spoločnosť zabezpečuje prepravu nebezpečných odpadov na vlastných a zmluvne zabezpečených vozidlách, ktoré vyhovujú predpisom ADR. Túto službu prevádzkujeme na vozidlách, ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné predpisy na prepravu odpadov po pozemných komunikaciách. Všetci vodiči sú vyškolení na prepravu nebezpečných odpadov a majú školenie ADR.

Doprava podľa ADR

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.