Scroll to top

Výkup druhotných surovín

Zabezpečíme výkup-zhodnotenie Vami produkovaných odpadov-druhotných surovín:

 železné kovy
 neželezné kovy
 plasty
 elektroodpad
 káble
 transformátory

Navrhneme optimalizáciu triedenia recyklovateľných surovín a tým aj ich lepšie využitie a finančné zhodnotenie. Vykonáme odber vzoriek, analýzu a odvoz druhotných surovín priamo od zákazníka.

Druhotné suroviny

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.