Kontakt

Profil spoločnosti

Firma enviTrans je úspešne rozvíjajúca sa spoločnosť poskytujúca komplexné ekologické služby od roku 2005.

Činnosť spoločnosti enviTrans je zameraná predovšetkým na podnikanie
v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.

Sídlo spoločnosti je v Dubnici nad Váhom. Pôsobnosť spoločnosti je po celom území Slovenskej republiky.

Spoločnosť spolupracuje so špičkovými odborníkmi a organizáciami z oblasti ekológie a chémie.

Spoločnosť enviTrans zabezpečuje nasledovné činnosti:

- Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

- Výkup druhotných surovín

- Preprava v zmysle ADR

- Čistenie odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a nádrží

- Demolačné práce

- Analýzy odpadov

enviTrans, s.r.o.
Lieskovec 835/112
018 41 Dubnica nad Váhom

Mob.:
dispečing
+421(0)911 770 332

E-mail:
dispecing@envitrans.sk

Máte otázku? Neváhajte nás kontaktovať…

Komplexné environmentálne služby

Zber, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov

Výkup
druhotných surovín

Preprava
v zmysle ADR

Čistenie odlučovačov ropných
látok, lapačov tukov a nádrží

Demolačné
práce

Legislatíva

Analýzy
odpadov

Dokumenty
na stiahnutie

Copyright © 2016 envitrans.sk. Všetky práva vyhradené.

enviTrans, s.r.o. Dubnica nad Váhom