Scroll to top

O nás

Firma enviTrans je úspešne rozvíjajúca sa spoločnosť poskytujúca komplexné ekologické služby od roku 2005. Činnosť spoločnosti enviTrans je zameraná predovšetkým na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. Sídlo spoločnosti je v Dubnici nad Váhom. Pôsobnosť spoločnosti je po celom území Slovenskej republiky. Spoločnosť spolupracuje so špičkovými odborníkmi a organizáciami z oblasti ekológie a chémie.

SLUŽBY

Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie
odpadov

Výkup druhotných
surovín

Preprava v zmysle ADR

Čistenie odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a nádrží

Demolačné práce

Legislatíva

Analýzy odpadov